dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2017

 A. Zakrzewska-Bielawska, Wybory strategiczne w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny nr 3 (368), 2017, s. 181-192.

słowa kluczowe: relacje międzyorganizacyjne, strategia relacyjna, wybory strategiczne

 A. Zakrzewska-Bielawska, Ambidexterity jako zdolność dynamiczna w odpowiedzi na niepewność otoczenia, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no.9, 2017, s. 174-190.

słowa kluczowe: otoczenie, niepewność, zdolność dynamiczna, ambidexterity

 A. Zakrzewska-Bielawska, Seeking the Content of the Relational Strategy: Conceptual Framework, International Journal of Management and Applied Science, Volume-3, Issue-4, Aprl.-2017, s. 67-74.

słowa kluczowe: relational view, strategy, interorganisational relations, value creation and appropriation, partners

 A. Zakrzewska-Bielawska, Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego -wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego [w:] A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 177-193.

słowa kluczowe: ambidexterity, paradygmat relacyjny, relacje międzyorganizacyjne, alianse, sieci

 S. Flaszewska, A. Zakrzewska-Bielawska, Struktura organizacyjna jako wsparcie dla procesu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie, Organizacja i Kierowanie Nr 2(176) / 2017, s. 343-355

słowa kluczowe: dzielenie się wiedzą, struktura organizacyjna, atrybuty struktury organizacyjnej, przedsiębiorstwa high-tech

współredakcja naukowa monografii, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Organizacja w sieci relacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, 343s.

słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, aspekt strategiczny i strukturalny, zaufanie, relacje