dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2015

A. Zakrzewska – Bielawska, Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej przedsiębiorstw: ambidextrous approach, Management Forum Vol. 3, no. 1, 2015, s. 105-111.

dostęp: http://managementforum.ue.wroc.pl/?page_id=8 

słowa kluczowe: struktura organizacyjna, odnowa organizacyjna, ambidexterity, eksploracja, eksploatacja

 A. Zakrzewska – Bielawska, Wybory produktowo-rynkowe przedsiębiorstw sektora wysokich technologii, Marketing i Rynek 9/2015, s. 753-764.

słowa kluczowe: wybór strategiczny, strategia, produkt, rynek, przedsiębiorstwo high-tech

 A. Zakrzewska – Bielawska, Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw- benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 363, Management Forum 5/2014, s. 75-86 

słowa kluczowe: konkurencyjność, koopetycja, benchmark, przedsiębiorstwo high-tech

W:  K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kulwer, Warszawa 2015.

słowa kluczowe: metody analizy strategicznej, metody portfelowe, macierz Hofera, macierz McKinseya, otoczenie sektorowe, 5 sił Portera, pozycja konkurencyjna, cykl życia sektora, atrakcyjność sektora, strategiczna jednostka biznesu

1434400226_publikacja_2_2015.pdf A. Zakrzewska – Bielawska, Macierz Hofera, s. 169-177
1434400235_publikacja_3_2015.pdf A. Zakrzewska – Bielawska, Macierz McKinseya, s. 178-186
1434400248_publikacja_4_2015.pdf A. Zakrzewska – Bielawska, Pięć sił Portera, s. 253-267

 A. Juźwicka, A. Zakrzewska – Bielawska, Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach, Marketing i Rynek 5/2015, s. 215 -229.

słowa kluczowe: organizacja rachunkowości, małe przedsiębiorstwa, profilaktyka antykryzysowa

 S. Flaszewska, A. Zakrzewska – Bielawska, O sytuacjach kryzysowych w badaniach naukowych na podstawie badań fokusowych, Marketing i Rynek 5/2015, s. 506-518. 

słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, badania naukowe, fokus, badania fokusowe

 M. Baleja, A. Zakrzewska-Bielawska, Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju przedsiębiorstw energetycznych – analiza krytyczna, Marketing i Rynek 5/2015, s. 684 – 695

słowa kluczowe: energetyka cieplna, Dyrektywa IED, naturalny monopol, kryzys branży energetycznej, zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym

 A. Zakrzewska – Bielawska, Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne.Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, Wałbrzych 2015, s. 439-457.

 link do pełnej publikacji: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-32.pdf

słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, strategia, przedsiębiorstwo high-tech, technologia, innowacja, wiedza

  A. Zakrzewska – Bielawska, Coopetition? Yes, but who with? The selection of coopetition partners by high-tech firms, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 20, No. 2, March 2015, s. 159-166.

słowa kluczowe: coopetition, competition, cooperation, coopetitors, high-tech companies