dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2014

 A. Zakrzewska – Bielawska, Ewolucja struktur organizacyjnych – w drodze do elastyczności i innowacyjności, J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert – Pociecha, E. Tabaszewska – Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 615 – 624.

słowa kluczowe: struktura organizacyjna, ewolucja, innowacyjność, elastyczność

 A. Juźwicka, A. Zakrzewska-Bielawska, Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo- księgowych w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe PŁ „Organizacja i Zarządzanie” nr 57, Łódź 2014, s. 27 – 41.

słowa kluczowe: organizacja rachunkowości, kompetencje pracowników, outsourcing, małe przedsiębiorstwa

 A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa 2014, 382s. 

słowa kluczowe: koopetycja, konkurencja, współpraca, przedsiębiorstwo high-tech, dynamika

 A. Zakrzewska – Bielawska, Zasoby firm high-tech w świetle badań empirycznych, Organizacja i Kierowanie Nr 1A (159) / 2014, s. 291-301.

tekst dostepny: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_1A%28159%29.pdf


słowa kluczowe: resorce-based view, zasoby, innowacyjność, przedsiębiorstwo high-tech

  A. Zakrzewska – Bielawska, Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych i opartych na wiedzy, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska, S. Flaszewska (red.), Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 23-35.

słowa kluczowe: kultura organizacyjna, przedsiębiorstwo innowacyjne, oparte na wiedzy, high-tech, rozwój przedsiębiorstwa

 A. Zakrzewska – Bielawska, Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk, Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 131 – 141.

link: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/700/GRANICE_STRUKTURALNEJ_ZLOZONOSCI_ORGANIZACJI_Agnieszka_Sopinska_Sylwester_Gregorczyk/

słowa kluczowe: koopetycja, granice, intensywność konkurencji, intensywność współpracy, przedsiębiorstwa high-tech

 A. Zakrzewska – Bielawska, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych 2014, s. 9-29.

słowa kluczowe: strategia, ewolucja, szkoła strategii, relacje, podejście relacyjne, poziomy zarządzania strategicznego

 A. Zakrzewska – Bielawska, What Inhibits Cooperation With Competitors? Barriers of Coopetition in the High-Tech Sector, World Review of Business Research, Vol. 4. No. 3. October 2014 Issue, pp. 213 – 228.

dostęp elektroniczny:

 http://www.wrbrpapers.com/static/documents/October/2014/15.%20Anieszka.pdf

oraz

A. Zakrzewska – Bielawska, What Inhibits Cooperation With Competitors? Barriers of Coopetition in the High-Tech Sector [in:] Md. Mahbubul Hoque Bhuiyan (ed.), Proceedings of World Business and Economics Research Conference, paper no. 417

http://www.wbiworldconpro.com/uploads/new-zealand-conference-2014/management/1392884744_417-Agnieszka.pdf

słowa kluczowe: coopetition, competition, cooperation, barriers of co-opetition, high-tech companies