dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2008

 A. Zakrzewska – Bielawska, Organizational Design in the Enterprise Development Process, A Series of Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Lodz 2008, 116 stron.

słowa kluczowe: organizational design, organizational structure, specialization, centralization, formalization, configuration, conceptual variables, strategy, single business concentration, diversification, restructuring

  A. Zakrzewska – Bielawska, Zarządzanie w kryzysie, [w:] Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, I. Staniec i J. Zawiła – Niedźwiecki (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 65-92.

słowa kluczowe: kryzys, cechy, przyczyny, symptomy, zarządzanie kryzysem, uwarunkowania skutecznych strategii antykryzysowych, restrukturyzacja

 A. Zakrzewska – Bielawska, Organizational structure in the context of the development strategy in Polish production companies, “International Review of Business Research Papers” Vol. 4 No.4 August - September 2008 , s. 27-36 (http://www.bizresearchpapers.com/2-Agni.pdf ); Proceedings of Seventh International Business Research Conference, 3-6 December 2007 Sydney Australia, World Business Institute

słowa kluczowe: organizational structure, grand strategy, diversification, specialization, development, productive enterprises

  A. Zakrzewska – Bielawska, Struktury organizacyjne przedsiębiorstw wysokich technologii, [w:] S. Lachiewicz i A. Zakrzewska – Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 119-129.

Współredakcja monografii „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 480 stron.

 

słowa kluczowe: projektowanie organizacyjne, struktura organizacyjna, specjalizacja, konfiguracja, centralizacja, koordynacja, formalizacja, przedsiębiorstwo high-tech

  A. Zakrzewska – Bielawska, Decyzje strategiczne a zmiany struktur organizacyjnych w polskich dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK  Dom Organizatora, Toruń 2008, s.181- 193.

słowa kluczowe: rozwój, decyzja strategiczna, struktura organizacyjna, zmiany

 A. Zakrzewska – Bielawska, Dylemat centralizacji w projektowaniu struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tom 2, Kraków 2008, s. 719- 731.

słowa kluczowe: władza, uprawnienia decyzyjne, centralizacja/decentralizacja, struktura organizacyjna

 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska, Analiza dysfunkcji w procesie restrukturyzacji zasobów kadrowych przedsiębiorstw, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 315-327.

słowa kluczowe: restrukturyzacja zasobów kadrowych, zmiany zatrudnienia, zmiany w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, dysfunkcje

  A. Zakrzewska – Bielawska, Rola i ocena instytucji wspierających rozwój sektora MSP w regionie łódzkim [w:] L. Lewandowska (red.), Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego,  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2008, s. 27-37.

słowa kluczowe: sektor MSP, rozwój, system wsparcia MSP, instytucje wpierające rozwój MSP, region łódzki

  A. Zakrzewska – Bielawska, Ocena elastyczności struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] W. Kowalczewski i W. Matwiejczuk (red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2008, s. 55- 66.

słowa kluczowe: elastyczność, struktura organizacyjna, przedsiębiorstwo produkcyjne

   A. Zakrzewska – Bielawska, A. Konwaluk, Wykorzystanie i ocena wybranych form finansowania w małych firmach transportowych, [w:] S. Lachiewicz i A. Zakrzewska – Bielawska (red.), Teoria i Praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s.164-171.

Współredakcja monografii „Teoria i Praktyka zarządzania rozwojem organizacji”, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, 482 stron. 

słowa kluczowe: małe przedsiębiorstwa, źródła finansowania, kapitał własny, kapitał obcy

 A. Zakrzewska – Bielawska, Z. Kałużny, Restrukturyzacja organizacyjna – studium przypadku, [w:] R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UE w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 405-412. 

słowa kluczowe: restrukturyzacja organizacyjna, zmiany, doskonalenie struktury organizacyjnej, sektor elektroeneregetyki

  A. Zakrzewska – Bielawska, M. Kardacka, Ocena jakości kształcenia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w opinii pracowników i studentów, [w:] I. Staniec (red.), Absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich na łódzkim rynku pracy, Media Press, Łódź 2008, s. 152-166.

słowa kluczowe: uczelnia wyższa, ocena jakości kształcenia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, studenci