dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2005

 S. Lachiewicz, A. Zakrzewska – Bielawska (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 351 stron.

słowa kluczowe: restrukturyzacja, organizacja przedsiębiorstwa, zmiany własnościowe, zmiany w zatrudnieniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, oczekiwania i obawy pracowników, kadra kierownicza, efekty restrukturyzacji

 A. Zakrzewska – Bielawska, Strategia restrukturyzacji a zmiany w strukturze organizacyjnej dużych przedsiębiorstw, [w:] Teoria i praktyka zarządzanie organizacjami gospodarczymi, J. Lewandowski (red.), seria Monografie Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka , Łódź 2005 , s. 356-364.

słowa kluczowe: strategia restrukturyzacji, struktura organizacyjna, zmiany, przedsiębiorstwa

 A. Zakrzewska – Bielawska, Skutki przekształceń własnościowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego [w:] , R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg – efekty Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa - Kraków 2005, s. 211 - 218.

słowa kluczowe: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zmiany własnościowe, zmiany organizacyjne, prywatyzacja, przekształcenia strukturalne

 I. Staniec, A. Zakrzewska – Bielawska, Zależności między przyczynami a skutkami restrukturyzacji w polskich przedsiębiorstwach [w:] R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty – przebieg - efekty, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa - Kraków 2005, s. 65-73.

słowa kluczowe: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, przyczyny, skutki, zależności

 A. Zakrzewska – Bielawska, Hierarchia czynników motywacyjnych w dużych restrukturyzowanych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 40, Łódź 2005, s. 29-40.

słowa kluczowe: motywowanie pracowników, bodźce materialne, bodźce niematerialne, restrukturyzacja, duże przedsiębiorstwa